บุคลากรโตโยต้ากับการสร้างงานเป็นทีม

พร้อมกับแล้วในที่สุดก็มาถึง DNA ตัวสุดท้ายใน Toyota Way ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เจ้าหน้าที่โตโยต้าทุกคนในองค์กรร่วมรวดเร็วร่วมใจกันปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับมอบหมายจนส่งผลให้องค์กรโตโยต้าเติบใหญ่ขึ้นไปจนกลายคือผู้นำยักษ์ใหญ่ในวงการซึ่งเจ้า DNA หรือเปล่าหัวใจพิเศษตัวที่ว่านี้จะอาจเป็นอะไรไปไม่ได้หากไม่ใช่ “การสร้างงานเป็นทีม”                การทำงานคือทีมหรือว่า Teamwork นั้นเป็นหัวใจที่สำคัญเยอะของ Toyota โดยมีความพิเศษไม่พ่ายแพ้ตัวต่างๆนาๆ ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เลยทีเดียว                ด้วยสไตล์คิดที่ว่าคนฉันไม่สามารถทำอะไรสำเร็จได้เพียงแค่ตัวคนเดียว ทางโตโยต้าจึงได้ออกแบบโครงสร้างขององค์กรและเจ้าหน้าที่ให้มีรูปแบบที่เหมือนกันกับฟันเฟืองในเครื่องจักรกลโดยเฟืองแต่ละตัวนั้นไม่ว่าจะก็จะคือชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ย่อมสร้างงานประสานกันทั้งสิ้น เปรียบได้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าพนักงานของโตโยต้าที่ไม่ว่าจะคงจะมีตำแหน่งเล็กหรือเปล่าใหญ่สักแค่เพียงใดก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้น ถ้าขาดพนง.ทำความสะอาดไปก็ไม่ส่งผลให้บริษัทมีความสะอาดขึ้นไปหรือเปล่าหากถ้าขาดผู้บริหารอันดับสูงไปลูกน้องก็อยู่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นกันจนกระทั่งทุกคนในองค์กร Toyota จึงจะต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจสร้างงานสอดประสานกันคือทีมเพื่อที่จะความสำเร็จของตนเองและองค์กร                เป็นอย่างไรกันบ้างขอรับกระผมทุกท่านเมื่อได้รับทราบรายละเอียดของ DNA แต่ละตัวที่มักมีอยู่ในเจ้าหน้าที่โตโยต้าไปแล้วจะอาจจะรับรู้เลยว่าเหตุใด Toyota จึงสามารถเติบโตสยายปีกในวงการมาได้จนถึงเดี๋ยวนี้ซึ่งตัวผมเองก็ได้แต่หวังอยู่ในใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งองค์กรต่างๆนาๆ ในที่อยู่อาศัยข้าพเจ้าก็จะจะก็จะนำเอาแนวคิดของโตโยต้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าของตนในบ้านที่พักอาศัยฉันบ้างก็เป็นได้