พระธาตุอินทร์แขวน

สำหรับคนที่คิดจะไปทัวร์พม่าแล้วผมเชื่อว่าคงจะได้เคยเห็นภาพก้อนหินก้อนใหญ่ๆ ที่ตั้งหมื่นเหม่อยู่บริเวณหน้าผาแบบจะตกแหล่มิตกแหล่จนสร้างความประทับใจและอยากไปทัวร์พม่าเพื่อไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆ สักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นแน่แท้ครับ ซึ่งเจ้าหินดังกล่าวนี้ทางพม่าเขาเรียกกันว่า “พระธาตุอินแขวน” หรือ “ไจทีโย” นั่นเอง ดังนั้นผมจึงขออาสาบรรดาทัวร์พม่าทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของพระธาตุอินทร์แขวนกัน ณ บัดนี้ครับ                พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจทีโย นั้นตั้งอยู่ที่เมืองไจโท อำเภอสะเทิมในเขตรัฐมอญของประเทศพม่าโดยตั้งอยู่บนยอดเขาพวงลวง เหนือระดับน้ำทะเล 3,615ฟุต ซึ่งคำว่าไจทีโยนั้นเป็นภาษามอญแปลว่า “หินรูปหัวฤาษี” ครับ ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนที่คุ้นตาบรรดานักท่องเที่ยวและทัวร์พม่านั้นก็คือเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูงประมาณ 5.5  เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ท้าทายแรงดึงดูดโลกซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าก้อนหินหรือเจดีย์แห่งนี้ไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อแม้ว่าจะมีลมพัดแรงหรือเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดไหนก็ตามทำให้ชาวพม่าเชื่อักนว่าเป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาอยู่นั่นเอง  พระธาตุอินทร์แขวนนี้ถือเป็น 1ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ชาวพม่าทุกคนต้องไปสักการะอีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนเกิดปีจออีกด้วย ปัจจุบันชาวพม่ามีความเชื่อกันว่าพระเจดีย์อินทร์แขวนแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉกเช่นเดียวกันกับพระมหาเจดีย์ชเวดากองครับ