มวยไทย เอกลักษณ์ไทย

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีคำถามมาถามทุกท่านครับว่าถ้าหากจะพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้ว ท่านจะนึกถึงอะไร หลายคนอาจจะตอบว่า อาหารไทย บางคนก็บอกรำไทย แต่สำหรับผมแล้วนั้นหากพูดถึงเรื่องของเอกลักษณ์ไทยผมเองจะนึกถึงเรื่องของ “มวยไทย” เป็นอันดับแรกครับ

               สาเหตุที่ผมเลือกที่จะนึกถึง “มวยไทย” นั้นก็เนื่องมาจากว่ามวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยที่มีประวัติความเป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาหลายร้อยปีไม่ว่าจะเป็นเมื่อครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เรื่อยมาจนกระทั่งถึงกรุงศรีอยุธยาและส่งผ่านมายังกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งประวัติความเป็นมาที่ยาวนานานี่แหละครับที่ผมถือว่ามันคือเอกลักษณ์ของชาติไทย

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมมองว่ามวยไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก็คือเรื่องของลีลาท่าทางในการชกที่เราเรียกกันว่า “แม่ไม้มวยไทย” ครับเพราะเนื่องจากว่าแม่ไม้มวยไทยนั้นเป็นการประยุกต์และผสมผสานกันระหว่างศาสตร์และศิลป์เอาไว้รวมกันซึ่งแน่นอนว่าแม่ไม้มวยไทยนั้นเราเองไม่สามารถที่จะพบเห็นได้จากการชกมวยอื่นๆ ถ้าหากไม่ใช่มวยไทยดังนั้นมันจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สื่อถึงความเป็นไทยที่แท้จริง

นอกจากมวยไทยจะเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทยแล้ว มันเองยังเปรียบเสมือนตัวแทนหรือทูตของประเทศไทยที่สื่อสารไปยังต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้รู้ถึงประเทศไทย คนไทยและความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยผ่านทางมวยไทยจนทำให้ปัจจุบันนี้มีคนมากกว่า 50% รู้จักประเทศไทยเพราะมวยไทยครับ